ΜΑΘΗΜΑΤΑ

I) ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ  |  ΚΥΡΙΑΚΗ 17.00-22.00

Δάσκαλος: Βασίλης Μουρτζανός


II) ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ, ΛΑΪΚΟΙ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΧΟΡΟΙ   |  ΤΕΤΑΡΤΗ 20.30-22.00
 

Δασκάλα: Άννα Μακρή


III) ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΛΥΡΑ

Δάσκαλος: Λευτέρης Ανδριώτης

ΛΑΓΟΥΤΟ - ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ

Δάσκαλος: Νίκος Καραβυράκης