Η ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ


Η ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ «Ο ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΖΕΥΣ» είναι σωματείο που ιδρύθηκε στις 11 Ιουνίου 1977, στο Μαρούσι, «υπό των εν Βορείοις προαστίοις Αθηνών (Αμαρούσιον, Χαλάνδρι, Κηφισιά, Παλαιόν και Ν. Ηράκλειον, Μελίσσια, Δροσιά, Παλαιά και Ν. Πεντέλη κ.λ.π.) εγκατεστημένων Κρητών και Κρησσών υπό την επωνυμίαν ΕΝΩΣΙΣ ΚΡΗΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝκαι υπό τον τίτλον Ο ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΖΕΥΣ».


Στις 29 Δεκεμβρίου 2008 μετονομάστηκε σε σωματείο υπό των εγκατεστημένων στο δήμο Αμαρουσίου Αττικής Κρητών με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» και με τον τίτλο «Ο ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΖΕΥΣ».


Σκοποί του σωματείου είναι : 1) η σύσφιξη των αδερφικών σχέσεων μεταξύ των μελών του, 2) η υποστήριξη των συμφερόντων της ιδιαίτερης πατρίδας των μελών τους Κρήτης, με κάθε νόμιμο μέσο, 3) η συμβολή στη διαφύλαξη και παρουσίαση της κρητικής λαϊκής τέχνης, λαογραφίας, ιστορικών παραδόσεων και εθίμων, 4) η συμβολή στη προστασία του περιβάλλοντος ,με  συνεργασίες με άλλα πρόσωπα, νομικά ή φυσικά, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, 5) η  πνευματική, ηθική ,και κοινωνική εξύψωση των μελών του και 6) η παντοειδής συμβολή στην πολιτιστική προαγωγή των κατοίκων του δήμου Αμαρουσίου. Οι ανωτέρω σκοποί είναι δυνατό να επιτευχθούν μέσω : α) διαλέξεων, μελετών, καλλιτεχνικών εκθέσεων, εκδρομών, εορτών, χορών, αθλοπαιδιών, εράνων και παρουσιάσεων στις Δημόσιες Αρχές, β) ίδρυσης βιβλιοθηκών, αναγνωστήριων και εντευκτηρίων, γ) έκδοσης εφημερίδας ή περιοδικού και μελετών σχετικών με την κρητική τέχνη, λαογραφία, ιστορία κ.λπ., δ) συνεργασίας με άλλα πρόσωπα, νομικά ή φυσικά, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και ε) κάθε άλλου ηθικού και νόμιμου μέσου, το οποίο κρίνεται κάθε φορά πρόσφορο από το Διοικητικό Συμβούλιο.


Μέλη του Σωματείου γίνονται δεκτοί όλοι οι Κρήτες, μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αμαρουσίου, οι σύζυγοι και τα τέκνα αυτών, εφόσον έχουν συμπληρώσει το όριο  ηλικίας που από  το Σύνταγμα της Ελλάδος τους  παρέχετε το  δικαίωμα ψήφου, καθώς και όσοι έχουν τη διαμονή τους στο δήμο Αμαρουσίου και έχουν κρητική καταγωγή και δηλώσουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.   Η Ένωση Κρητών Αμαρουσίου "Ο ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΖΕΥΣ", διοικείται από αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο.
 
   Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Δ.Σ. ασκείται από τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή
 
   Οι εκλογές γίνονται κάθε 3 χρόνια και μπορούν να ψηφίσουν όλα τα εγγεγραμένα μέλη που είναι ταμειακώς ενήμερα.

  Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής έχουν όπως παρακάτω:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος
Σηφάκης Κωστής
Αντιπρόεδροι
Πεπονάκη Μαρία - Χασαπλαδάκη Γεωργία
Γενικός Γραμματέας
Χαλκιαδάκης Βαγγέλης
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
Κάββαλου Μίκα
Ταμίας
Δεπάστας Νίκος
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
Φράγκογλου Πηνελόπη
Κοσμήτορες Χορού και Εκδηλώσεων
Ξεζωνάκης Γιώργος - Πολίτη Ζέτα

Αναπληρωματικά μέλη
Καστρινάκη Ντίνα
Σαλούστρος - Λαγός Ζαχαρίας
Μανιάς Γιάννης


ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος
Σμαραγδάκης Μανώλης
Μέλη
Πολάκης Βασίλης – Κατερίνα Χρυσοβέργη - Τρούλλη

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Πατήστε στον παραπάνω σύνδεσμο, για να διαβάσετε το καταστατικό της Ένωσης Κρητών Αμαρουσίου "Ο Κρηταγενής Ζεύς".